Visselblåsare

Allas röst har betydelse.

Dagligen strävar vi strävar att förbättra vården. Men vi kan inte vara på alla platser samtidigt och säkerställa att det sköts som det ska. Därför uppmuntrar vi alla medarbetare, kunder, anhöriga och andra person att höra av sig om de ser eller hör något som inte känns rätt. Det här ökar chansen att tidigt upptäcka risker och kunna sätta in rätt åtgärder. 

Skicka ett anonymt meddelande:

Genom det här formuläret skickas ett mail till vårt huvudkontor som tar ärendet vidare. Du förblir anonym och inga av dina uppgifter sparas. Tack för att du hjälper oss förbättra branschen!