Sök

Boendestöd

AdeoCares främsta mål är att skapa goda förutsättningar för människor i behov av stöd och service att leva ett värdigt och aktivt liv i sitt eget hem. Detta uppnås genom en lyhördhet och stor respekt för den enskildes behov och unika situation.

Adeocare stödjer personer över 18 år med psykiska/neuropsykiatriska funktions- nedsättningar med eller utan missbruk samt LSS personkrets 1 och 2 inom LSS. Insatsen är individanpassad och utförs både i och utanför det egna hemmet.

Målet med insatserna är att kunden med hjälp av boendestöd ska leva och utvecklas på bästa möjliga gynnsamma sätt utifrån sin funktionsnedsättning. Boendestödet lokaliserar och stärker individens resurser. Personalen utgår från lokal i närheten av Ekerö centrum. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt Socialnämnden har tillsynsansvar för verksamheten.

 

Adeocare Ekerö

Vi kvalitetssäkrar vår personal

Genom AdeoCares höga krav på våra anställdas tidigare erfarenheter och inställning för ständig vidareutveckling, säkerställs en hög kvalitet i utförandet av vår omvårdnad och service.

AdeoCare kommer ständigt att sträva efter att vara den utförare som ligger i framkant vad gäller att kunna stödja dig i ditt hem, för att förbättra din och dina anhörigas vardag.

Adeocare - den mest glädjande hemtjänsten
Adeocare - vår kompetens

Ett boendestöd för dig

Lyhördhet, respekt och integritet är ledord som är med oss varje dag hos samtlig personal när vi är ute hos våra kunder. Dina unika behov som kund skall bestämma utformningen av våra tjänster. Det är bara DU som vet hur du vill ha det bra för just dig!

Mer om boendestöd med AdeoCare

Hej,

Jag heter Louise Törvall och är enhetschef på AdeoCare. Hör gärna av dig till mig om du har frågor om boendestöd.

Det här får du glädje av med AdeoCare

I linje med Silviasystrarnas vårdfilosofi sätter vi alltid dig och dina behov i centrum, både när vi utformar och utför din omsorg.

Av oss får du omsorg av specialutbildad personal, med specialistkunskaper inom demens, bemötande och stimulans. För att alltid kunna ge dig en så glädjerik, varm och inspirerande vardag som vi kan. 

Att få tid att lära känna dig tycker vi är A & O. Små lokala arbetsgrupper, med en kontaktperson för dig och dina anhöriga, garanterar dig högsta möjliga kontinuitet och trygghet. Precis som det ska vara!

 

Vi är öppna som en bok med vårt arbetssätt och uppfyller med noggrannhet alla typer av kvalitetskrav som ställs. Men vi vill inte stanna där. Därför gör vi också allt vi kan för att förbättra villkoren, både för branschens medarbetare, och omsorgen av våra äldre 

Välkommen att utforska och lära känna oss!