Sök

Vår kompetens

Här på AdeoCare är vi alla en del av en ambitiös, engagerad och mycket professionell hemtjänst, där vi är specialiserade inom demens.

Genom kontinuerlig utbildning säkerställer vi kompetensutveckling för alla våra medarbetare. Våra små lokala personalgrupper möter dig som kund och dina anhöriga med stor arbetsglädje, och vi jobbar utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Det betyder att vi ger dig en personcentrerad omvårdnad, som utgår helt från dig och dina behov. Med fokus på att fånga dina, dagens och livets möjligheter till glädje och välmående. 

Silviasystrar

Vår internutbildning har skapats av grundare Hilde Knapasjö, som har utvecklat sin kompetens genom sina många år som Sivivasyster och demensvårdsutvecklare.

En betydande del i Silviasystermetodiken handlar om att erbjuda individanpassat stöd där det behövs, men också att stärka individen, och arbeta för ett bibehållande av de förmågor som finns.

Likt ringar på vattnet vill vi att den här otroligt viktiga kompetensen sprids vidare, och därför ser vi det som självklart att vi ska utbilda fler Silviasystrar och Stjärninstruktörer (via Svenskt Demenscentrum).

 

Hemtjänst i glädjens tjänst

Med vår hemtjänst får du allt du behöver och något av det viktigaste som finns: möjligheten att styra din tillvaro efter dina behov och önskemål. Vi gör allt vi kan för att underlätta och stödja dig i din vardag, så att du kan må bra och känna maximal livsglädje. 

För oss är det också självklart att du ska känna dig respekterad och trygg. Därför får du en kontaktperson som du eller dina närstående alltid kan vända er till, om ni har några idéer, frågor eller synpunkter kring vår verksamhet. Tillsammans med din kontaktperson – och i dialog med dig – lägger vi upp dina dagsrutiner så att hemtjänsten passar dig på bästa sätt.

Demensvård med expertis

Vår personal är specialutbildad inom demens och andra kognitiva sjukdomar. Därför kan vi axla uppdraget som kompetent hemtjänstutförare för dig med minnesproblematik. Självklart hjälper vi även dig som enbart behöver praktiskt stöd, på ett lika lyhört och aktivt sätt.

Adeocare - vår kompetens

Hushållsnära tjänster med RUT-avdrag

Ibland kan lite extra service kännas skönt. Från AdeoCare kan du även köpa skräddarsydda tjänster i hemmet – RUT-tjänster. För denna typ av tjänst har du rätt att dra av halva kostnaden upp till ett visst belopp. Vi utför den här ”hemhjälpen” i samma områden av Stockholm som vår hemtjänst finns, och du väljer själv vilka tjänster du vill ha. Det kan handla om till exempel städning, fönsterputs och inköp av dagligvaror. Tala om för oss vad du vill ha hjälp med så löser vi det!

Det här får du glädje av med AdeoCare

I linje med Silviasystrarnas vårdfilosofi sätter vi alltid dig och dina behov i centrum, både när vi utformar och utför din omsorg.

Av oss får du omsorg av specialutbildad personal, med specialistkunskaper inom demens, bemötande och stimulans. För att alltid kunna ge dig en så glädjerik, varm och inspirerande vardag som vi kan. 

Att få tid att lära känna dig tycker vi är A & O. Små lokala arbetsgrupper, med en kontaktperson för dig och dina anhöriga, garanterar dig högsta möjliga kontinuitet och trygghet. Precis som det ska vara!

 

Vi är öppna som en bok med vårt arbetssätt och uppfyller med noggrannhet alla typer av kvalitetskrav som ställs. Men vi vill inte stanna där. Därför gör vi också allt vi kan för att förbättra villkoren, både för branschens medarbetare, och omsorgen av våra äldre 

Välkommen att utforska och lära känna oss! 

Vi vill med stöd av fingerstudien/ fingermodellen inspirera och stödja våra kunder inom AdeoCare att göra förändringar mot en bättre hjärnhälsa. Fingermodellen är den enda modellen i världen som kan förebygga demens och minnesproblem och förbättra hjärnhälsan. Genom att aktivera alla fem fingrarna, dvs. införa fler livsstilsförändringar samtidigt, kan det få tydlig effekt för hjärnan, minnesproblem och generell hälsa. De fem fingrarna är: kost, fysisk aktivitet, hjärngympa, sociala aktiviteter och värden under kontroll.