AdeoCare är unika

Medgrundare och verksamhetsansvarig, Hilde Knapasjö, har över 30 års erfarenhet från äldreomsorgen och är en av de ursprungliga diplomerade Silviasystrarna.

Varför välja AdeoCare?

  • Specialutbildad personal utifrån Silviasysterfilosofin
  • Teambaserat arbetssätt
  • Goda arbetsvillkor för personalen
  • Nöjdast kunder

AdeoCare verkar efter en filosofi som bygger på små, lokala arbetsgrupper där vi anpassar vårt stöd efter dina unika behov och situation. Det är troligtvis hemligheten bakom våra goda resultat och kvalitet.

Kontakta oss

AdeoCare

Anhörig berättar – se filmen!

Sonen Michael berättar om vad det innebär för hans far Sune att få ta del av den service och det skräddarsydda omsorgsarbete som AdeoCare Lidingö erbjuder. Utan AdeoCare hade det troligtvis inte fungerat.

Adeocare personal

Personalen på AdeoCare

Personalen på AdeoCare är främst undersköterskor och har god erfarenhet från omsorgsarbete. Självklart kan alla svenska i tal och skrift. Personalen rekryteras lokalt för bästa områdeskännedom och god förståelse om varje kunds unika behov.

Fokus på att bevara det friska

En betydande del i Silviasystermetodiken handlar om att erbjuda individanpassat stöd där det behövs men också att stärka individen och arbeta för ett bibehållande av de förmågor som finns kvar.

silviasyster metodik

Vi på AdeoCare brinner för vår uppgift

AdeoCare rekryterar enbart de mest motiverade individerna som verkligen trivs och brinner för att arbeta med andra människor.

Små arbetsgrupper – stort ansvarstagande

Vår arbetsmetod bygger på små personalgrupper med lokal förankring. Som medarbetare hos AdeoCare förväntas man alltid vara ansvarstagande och lyhörd för din och dina anhörigas situation.

Specialisering inom kognitiva sjukdomar

Som nyanställd undersköterska hos AdeoCare får man en introduktionsutbildning av Dipl. Silviasyster Hilde Knapasjö. Fokus läggs på bemötande och den palliativa vårdfilosofi som Silviasystrarna verkar efter.


Våra kundreferenser är fantastiska

AdeoCare har en hög andel kunder som byter till oss från andra utförare. Genom att skräddarsy insatserna för varje individ lyckas vi med det som andra inte klarar av.

Bäst personalkontinuitet

AdeoCare använder ett modernt, elektroniskt planeringssystem. Det möjliggör att vi kan fokusera på kvalitetsaspekter som är viktiga för dig – AdeoCare hamnar i topp för bästa uppmätta personalkontinuitet för både 2012 och 2013!

Kundnöjdhet i topp

Det är din upplevda kvalitet som är AdeoCares ledstjärna i vårt arbete. Det faktum att vi har nöjdast kunder i jämförelse med samtliga utförare på Ekerö, Lidingö och Stockholm ser vi som ett kvitto på att detta arbete bär frukt. (källa: Socialstyrelsen)