Tack Hilde – vår klippa!

Hilde Knapasjö, vår fantastiska medgrundare till AdeoCare, har i januari 2022 tagit steget till att gå i pension. Ett riktigt härligt beslut för henne som vi gläds massor med! Samtidigt är vi enormt tacksamma för att hon vill fortsätta ge oss sitt peppande stöd, och kan dela med sig av sin unika klokhet från lite avstånd.

Hildes omfattande kunskaper om äldreomsorg, demens och att bevara livskvalitet livet ut, vilka lagt grunden för vår verksamhet, är unika. Hon är en av de första diplomerade Silviasystrarna och har över 30 års erfarenhet av att utbilda och handleda personalgrupper inom omvårdnadsyrken! Hon har ofta lyft fram hur mycket Silviahemmets utbildning har betytt för henne, för de äldre och för branschen.

Nu genomsyras vår verksamhet av Hildes djupgående förståelse för de utmaningar som en nyutbildad Silviasyster kan möta, när hen vill omsätta sina nyvunna kunskaper kring demensvård i praktisk förändring. Vi kommer alltid att samarbeta med erfarna Silviasystrar, för att se till att deras livsviktiga filosofi fortsätter att leva vidare genom all slags modernisering och växande.

Hilde kommer att fortsätta ”heja på” vårt idoga arbete för att skapa Sveriges bästa demensvård, med en äldreomvårdnad i världsklass.

TACK HILDE för all den livsglädje du gjort möjligt för så många äldre. Vårt allra största och varmaste lycka till – från alla oss som fått chansen att bygga upp en livsviktig, engagerad och uppskattad verksamhet tillsammans med dig!