Sök

Hemtjänst Sigtuna

Välkommen till AdeoCare Sigtuna

Allt fler vill bo i vårt underbara Sigtuna. Inte så konstigt, tycker vi! Vi älskar att få arbeta här, och att få hjälpa kommunens invånare att bo i sina hem och glädjas maximalt i sina liv.

På AdeoCare Hemtjänst Sigtuna arbetar ett piggt och engagerat team med erfarna och kunniga medarbetare, som har ett flertal viktiga kompetenser som vårdbiträden och undersköterskor. De hjälper dig med service, trygghet och stimulans, så att du ska kunna bo kvar hemma precis så länge som du vill. 

Välkommen ”hem” till vårt kontor på en kopp te eller kaffe. Eller så kommer vi hem till dig!

AdeoCare - hemtjänst Sigtuna

Till Adeocare hemtjänst Sigtuna tar vi bara ombord de mest motiverade personerna, som verkligen trivs med sitt yrke och brinner för att arbeta med människor!

Alla nyanställda på vår hemtjänst i Sigtuna utbildas för att få specialistkompetens om demens, och träning i hur vi arbetar för att skapa maximal livsglädje för dig och var och en av våra fina kunder. Oavsett diagnoser och behov. Våra små lokala personalgrupper utgår ifrån Silviahemmets vårdfilosofi med personcentrerad omvårdnad. Den handlar om att möta varje människa där hen är, skapa en verklig kontakt och ge personlig stimulans på rätt nivå. Glädjen är en nyckel till så mycket kraft och oupptäckt förmåga. Upplevelsen av livsglädje är tätt sammankopplad med gemenskap, utmaningar och upplevelser. Därför är det vår livsviktiga uppgift att se, lyssna och ta initiativ till lösningar. Varje dag. Att få jobba med dig på det sättet gör oss på AdeoCare hemtjänst Sigtuna själva lika glada!

Hej,

Jag heter Jenny Eldh och är enhetsansvarig på AdeoCare Sigtuna. Hör av dig till mig om du undrar över något!

Speciellt för dig

Att lära känna dig tycker vi är A & O för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt och ha roligt tillsammans. Våra små lokala personalgrupper utgår ifrån Silviahemmets vårdfilosofi med personcentrerad omvårdnad. Det betyder att vi alltid utgår ifrån dina unika behov, så att du ska må så bra du bara kan och känna dig nöjd och glad. Med ditt beviljade biståndsbeslut upprättar vi din genomförandeplan tillsammans.

Nära kontakter

Runt dig ska det finnas välkända människor, som bryr sig om dig och är experter! För att ge dig en kontinuerlig omsorg, får du och dina anhöriga en kontaktperson. Din kontaktperson  är den som i första hand hjälper dig att förenkla din vardag. Vi ser också alltid till att vi har ett bra samarbete med vårdcentralerna i kommunen och med arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast. Vi underlättar alla de kontakterna för dig, så att du får en ännu bättre vård och omsorg som helhet.

Expertis inom demens

Vår personal är specialutbildad inom demens och andra kognitiva sjukdomar. Därför kan vi axla uppdraget som en mycket kompetent utförare för dig med minnesproblematik. Självklart hjälper vi även dig som enbart behöver praktiskt stöd, på ett lika lyhört och aktivt sätt. Det ska vara gott att leva!

Vad kan vi erbjuda dig?

Baserat på ditt beviljade biståndsbeslut kan vi bland annat hjälpa dig med:

Vill du utöka eller lägga till ytterligare tjänster? Kolla med oss för att se vad som är möjligt där du bor och vad som ingår i RUT-avdrag.

Några av mina kära kollegor:

Sanju Panwar

Biträdande enhetschef Tingvalla
Tel: 073-537 90 71
sanju.panwar@adeocare.se

Melinda Allerhed

Planeringsledare Rosersberg
Tel: 070-4311747
melinda.allerhed@adeocare.se

Louise Rosendal

Biträdande enhetschef Valsta/Sigtuna
Tel: 073–5085878
louise.rosendal@adeocare.se

Här finns vi:

Tingvallavägen 1
195 31 Märsta

Nyborgsvägen 6
195 71 Rosersberg
Kontakta enhetsansvarig Jenny Eldh:
Ring växeln: