Personlig Assistans
– Specialisering inom kognitiva sjukdomar


AdeoCare är den enda utföraren inom Personlig Assistans som är specialiserad på att stödja dig som är drabbad av en kognitiv sjukdom såsom Alzheimer, Pannlobsdemens, Lewy Bodydemens, men även andra neurologiska sjukdomar såsom Parkinson, MS, ALS, och STROKE.

När du väljer AdeoCare Assistans som din assistansanordnare kan du förvänta dig ett professionellt bemötande, hög transparens och insyn i vårt arbete och en ambition om högsta möjliga kvalitet i allting vi gör.

Vi har ett toppmodernt, elektroniskt, mobilbaserat ledningssystem där schemaläggning och insatsplanering sker. Det ger även möjlighet för dig och anhöriga att få en fullständig inblick i hur vår personal arbetar.

AdeoCare Assistans är även experter på att implementera trygghetsteknik i ditt hem utifrån dina unika behov. Ring och fråga om du är nyfiken på vilka möjligheter som finns.
AdeoCare Assistans verkar främst i Stockholm och Uppsalaregionen men kan även genomföra uppdrag i övriga delar av landet.


LSS

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans.

Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av dina behov.

Som individ är det inte lätt att veta sina rättigheter. Ofta räcker inte tiden att sätta sig in i lagar och regler som styr insatsen personlig assistans. Begrepp som LSS, schablonbelopp med flera kan vara svåra att förstå.

Adeocare tycker därför att det är viktigt att du som kund har tillgång till kvalificierad juridisk kompetens. Hjälpen ingår som en del av den service vi ger till dig som kund och är följaktligen gratis.

Hjälpen kan handla om att få bistånd av ett kvalificerat ombud, rådgivning eller för att driva sakfrågor mot myndigheten genom olika instanser. Hur mycket hjälp man vill ha väljer du själv. Många vill ha fullständig hjälp, andra endast rådgivning.

Kontakta oss gärna för gratis juridisk rådgivning!