Hemtjänst i Vällingby

På AdeoCare hemtjänst i Vällingby har personalen arbetat tillsammans i många år och vi är ett väl sammansvetsat team inom hemtjänst. Det är engagerade, erfarna och kunniga medarbetare med ett flertal olika kompetenser som vårdbiträden och undersköterskor. Med kunden i fokus har vi årligen uppnått höga resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning.
 

Därför ska du välja hemtjänst från Adeocare

 • Specialutbildad personal utifrån Silviasyster Filosofin
 • Teambaserat arbetssätt
 • Goda arbetsvillkor för personalen
 • Nöjdast kunder

 

Eget kontaktmannaskap

Som kund hos Adeocare är det viktigt att du får hjälp av personer som du trivs med, litar på och som tar ansvar för att du får den hjälp, omsorg och det stöd du beviljats. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap. Det innebär att en i personalstyrkan utses till din kontaktman och att det är denna person som i första hand hjälper dig.
 

Personcentrerat arbetssätt

Våra små lokala personalgrupper i Vällingby utgår ifrån Silviahemmets vårdfilosofi med personcentrerad omvårdnad. Detta betyder att vi utgår ifrån dina unika behov och tillsammans med ditt beviljade biståndsbeslut upprättar vi din genomförandeplan.
 

Egen nattpatrull

Vår erfarna och kompetenta nattpatrull bistår dig med stöd och hjälp nattetid. För att du ska få hjälp av så få människor som möjligt använder vi inga underleverantörer, utan Adeocare hemtjänst utför alla insatser själva.
 

Specialistkompetens inom Demens

Personalen på AdeoCare hemtjänst i Vällingby är specialutbildad inom demens- och andra kognitiva sjukdomar och står därför väl rustade för ditt förtroende om du väljer oss som din utförare inom hemtjänst. Vi hjälper självklart även dig som enbart behöver praktiskt stöd.
 

Vad kan Adeocare erbjuda dig i Vällingby?

Baserat på ditt beviljade biståndsbeslut kan vi bland annat erbjuda dig:

 • städning
 • tvätt
 • inköp
 • post- och bankärenden
 • matlagning
 • leverans av matlåda
 • ledsagning
 • personlig omvårdnad
 • Hushållsnära tjänster – RUT
 • Vi kan också erbjuda hushållsnära tjänster även fast du inte är hemtjänstkund hos oss.

Exempel på sysslor vi utför:

 • städning
 • tvätt
 • ledsagning
 • inköp
 • stöd och sällskap vid storhelger
 • förberedelser under / efter bjudning
 • enklare trädgårdsarbete
 • Har du andra önskemål eller frågor är du välkommen att kontakta oss.