AdeoCare Hemtjänst – Östermalm

På AdeoCare hemtjänst Östermalm arbetar engagerade, erfarna och kunniga medarbetare med ett flertal olika kompetenser som vårdbiträden och undersköterskor. Hos oss kan du förvänta dig högsta kvalitet och respektfullt bemötande i alla lägen. Med kunden i fokus har vi årligen uppnått höga resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning.

Personcentrerat

Våra små lokala personalgrupper utgår ifrån Silviahemmets vårdfilosofi med personcentrerad omvårdnad. Detta betyder att vi utgår ifrån dina unika behov och tillsammans med ditt beviljade biståndsbeslut upprättar vi din genomförandeplan.

Vi gör alltid hembesök hos dig som planerar att anlita oss som hemtjänstutförare. För oss är det viktigt att vi tillsammans går igenom de insatser du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider du önskar få hjälp. Du ska känna att du har inflytande och självbestämmande och att du äger din livssituation.

Kontinuitet

För att ge dig så god vård och service som möjligt blir du tilldelad en kontaktman som i första hand är den som hjälper dig. Vårt huvudfokus är att alla våra kunder ska ha så hög kontinuitet som möjligt.

Egen nattpatrull

För att du ska få hjälp av så få människor som möjligt använder vi inga underleverantörer, utan utför alla insatser själva. Vi har en egen nattpatrull som bistår med stöd och hjälp nattetid.

Specialistkompetens

AdeoCare Hemtjänst Östermalm är specialiserade på minnesproblematik. Vår personal är specialutbildad inom demens- och andra kognitiva sjukdomar och står därför väl rustade för ditt förtroende om du väljer oss som din utförare. Vi hjälper självklart även dig som enbart behöver praktiskt stöd.

Vad kan vi erbjuda dig?

Baserat på ditt beviljade biståndsbeslut kan vi bland annat erbjuda dig:

  • städning
  • tvätt
  • inköp
  • post- och bankärenden
  • matlagning
  • leverans av matlåda
  • ledsagning
  • personlig omvårdnad

Hushållsnära tjänster – RUT

AdeoCare erbjuder även skräddarsydda tjänster i hemmet – RUT-tjänster. För denna typ av tjänster har du rätt att dra av halva kostnaden upp till ett visst belopp. Du väljer själv vilken hjälp du vill ha – det kan handla om till exempel städning, fönsterputs och inköp av dagligvaror.


Frida Malmqvist
Biträdande Enhetschef
Telefon: 073-506 63 34
Email: frida.malmqvist@adeocare.se

Kontakta oss

08-731 96 20

Besöksadress
Armfeltsgatan 20
115 34 Stockholm

Mån-Fre: 08.00 – 16.00

Hitta till oss