Adeocare Hemtjänst – Norrköping

Äntligen har vi nu möjligheten att starta upp vårt team i Norrköping i och med kommunens införande av lagen om valfrihet inom hemtjänst. Det känns väldigt roligt att vara med och utveckla hemtjänsten i Norrköping till det bättre.

Våra kvalificerade medarbetare hjälper dig med service och trygghet så att du ska kunna bo kvar hemma så länge som du vill. På Adeocare Hemtjänst Norrköping arbetar engagerade, erfarna och kunniga medarbetare med ett flertal olika kompetenser som vårdbiträden och undersköterskor.

Personcentrerat

Våra små lokala personalgrupper utgår ifrån Silviahemmets vårdfilosofi med personcentrerad omvårdnad. Detta betyder att vi utgår ifrån dina unika behov och tillsammans med ditt beviljade biståndsbeslut upprättar vi din genomförandeplan.

Kontinuitet

För att ge dig en kontinuerlig omsorg får du en kontaktperson vilken är den som i första hand hjälper dig att förenkla din vardag. Vi ser alltid till att vi har ett bra samarbete med vårdcentralerna i kommunen och med arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast. Vi underlättar dessa kontakter för dig samtidigt som vi kan erbjuda bättre vård och omsorg.

Specialistkompetens

AdeoCare hemtjänst Norrköping är specialiserade på minnesproblematik. Vår personal är specialutbildad inom demens- och andra kognitiva sjukdomar och står därför väl rustade för ditt förtroende om du väljer oss som din utförare. Vi hjälper självklart även dig som enbart behöver praktiskt stöd.

Vad kan vi erbjuda dig?

Baserat på ditt beviljade biståndsbeslut kan vi bland annat erbjuda dig:

 • städning
 • tvätt
 • inköp
 • post- och bankärenden
 • matlagning
 • leverans av matlåda
 • ledsagning
 • personlig omvårdnad

Hushållsnära tjänster – RUT

Vi kan också erbjuda hushållsnära tjänster även fast du inte är hemtjänstkund hos oss.

Exempel på sysslor vi utför:

 • städning
 • tvätt
 • ledsagning
 • inköp
 • stöd och sällskap vid storhelger
 • förberedelser under / efter bjudning
 • enklare trädgårdsarbete
 • m m

Natt- och larminsatser

Trygghetslarm (dygnet runt) och planerade nattinsatser (kl. 22.00-07.00) är det kommunens egna larm/natt-team som utför för samtliga invånare med biståndsbeslut för detta.

Har du andra önskemål eller frågor är du välkommen att kontakta oss.


Jessica Bergsten
ENHETSCHEF
Telefon: 070-421 07 05
Email: jessica.bergsten@adeocare.se

Tina Stenberg
Planeringsledare
Telefon: 0704311760
Email: tina.stenberg@adeocare.se

Kontakta oss

011-19 45 00

Besöksadress
Kristinagatan 7
602 27 Norrköping

Mån-Fre: 08.00 – 16.00

Hitta till oss