Så jobbar vi för att motverka Covid-19 inom hemtjänsten

1. Bara friska medarbetare får jobba

Så fort en medarbetare uppvisar symptom som kan tyda på covid-19, såsom hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber, ska personen stanna hemma tills hon/han varit symtomfri i två dagar. Medarbetare som har varit utomlands får inte arbeta på 14 dagar.

2. Extra fokus på hygienrutiner

Våra medarbetare håller god handhygien och använder handdesinfektion, handskar och engångsplastförkläden med mera på ett korrekt sätt.

3. Har ni tillräckligt med skyddsutrustning?

Ja. Sedan i våras har Adeocare haft tillgång till den skyddsutrustning inklusive munskydd och visir som krävts för att medarbetarna ska kunna utföra vård- och omsorg enligt riktlinjer och rekommendationer som myndigheterna föreskrivit.

4. Hur gör ni för att undvika att smitta sprids i hemtjänsten?

Vi följer noga de rekommendationer som smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten förmedlar och uppdaterar kontinuerligt våra rutiner. Vi har största fokus på basala hygienrutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och användning av handsprit, byte av arbetskläder dagligen eller oftare vid behov samt användning av skyddsutrustning. Visir används också vid varje besök i hemmet för att förebygga smittspridning mellan medarbetare och kund. Vi är också måna om att hålla säkerhetsavståndet när det är möjligt. God handhygien är den allra viktigaste delen i ett smittförebyggande arbete.

5. Ska man avstå/dra ner på sin hemtjänst pga. Smittorisken?

Nej. Det ska inte vara nödvändigt, men det är ett ställningstagande som kunden bör göra tillsammans med hemtjänsten. Vi gör vårt yttersta för att öka skyddet mot covid-19, och vi arbetar hårt med att dra ner på antalet personer som besöker kunden varje dag för att minska risken för smittspridning. Medarbetarna använder basala hygienrutiner och skyddsutrustning vid varje besök. Vissa insatser kan till exempel göras via telefon om kunden så önskar.

6. Vad kan man som kund själv göra för att minska smittspridningen?

För att säkerställa att våra kunder och medarbetare håller sig friska uppmuntrar vi kunderna att själva höra av sig per telefon ifall man känner symptom. Detta för att medarbetarna ska kunna bruka adekvat skyddsutrustning så tidigt som möjligt vid misstänkt smitta och på så sätt skydda både personal och andra kunder.

7. Vad gör ni om en kund visar symptom för Covid-19?

Vi har väl utarbetade rutiner för om någon kund skulle smittas och insjukna. Vi sätter in ett förstärkningsteam vilket innebär att dedikerade medarbetare tar hand om den smittade/sjuka personen under hela arbetspasset. De medarbetarna får inte arbeta med andra kunder, vistas i kök eller övriga gemensamma utrymmen. Övrig personal arbetar med de personer med insatser som inte har misstänkt eller bekräftad smitta.