Årskrönika 2020

Då var även 2020 till ända!

Likt hela världen har vår verklighet präglats mycket av pandemin sedan i våras men det har även hänt mycket positivt inom Adeocare. 

Vi började året med att vinna LOU upphandlingen av Sigtuna kommuns hemtjänst. Detta var ett mycket fint och anmärkningsvärt förtroende som innebar att vi per 1 april 2020 hade drygt 120 nya medarbetare och 225 kunder. Vi är nu en av två utförare som har ansvaret att bedriva kvalitativ hemtjänst i Sigtuna kommun. Trots pågående pandemin lyckades vi hantera de utmaningar detta medförde med mycket gott resultat.  

Vidare under maj 2020 förvärvade vi även vår branschkollega Clementia på Lidingö. Clementia har varit verksamma på Lidingö under 13 år och har ett väl uppbyggt rykte som lokal hemtjänstverksamhet. Detta blev en bra matchning för vårt befintliga team och innebar att vi fick drygt 30 fina medarbetare och 135 nya kunder att ta hand om. 

I samband med denna starka tillväxt har vi anställt ett flertal mycket erfarna chefer som bidrar till en säker och kvalitativ leverans. Detta har även gett ytterligare energi till den fortsatta utvecklingsresa hemtjänsten har framför sig, inte minst under rådande pandemi.

Förutom förvärv och upphandlingar har vår verksamhet vuxit under året med fler kunder som ger oss förtroendet att hjälpa dem i hemmet och skapa lite extra glädje i vardagen.

Vår tillväxt i all ära, men det som ändå gör oss mest stolta är våra underbara medarbetare, som vecka ut och vecka in får så positiv feedback från både kunder och anhöriga. Trots de tuffa förhållanden som 2020 innefattat har våra medarbetare inte ryggat för att fortsätta sitt viktiga arbete hos våra kunder. Det är självklart att erfaren personal även blir rädda när en pandemi slår till men det rådde inget tvivel om att komma till jobbet varje dag (givet att man var symtomfri). Detta är jag extremt stolt över och ett bevis på att vi har den bästa personalen. 

Vi har även under året satsat på sociala medier för att visa på det fina arbetet vi gör hos våra kunder varje dag och hur kul våra medarbetare har det. Självklart med samtliga deltagares tillåtelse. Det är viktigt att visa på det positiva som skapas genom hemtjänsten och av både medarbetare och kunder varje dag. 

Fler satsningar på kompetenshöjande insatser har gjorts under året för att säkra att våra medarbetare står rustade inför de ovissa utmaningarna vi står inför.

Under året har inte minst ensamheten för många av våra äldre blivit större. Därför har Adeocare satsat på mer digitalisering för att bryta detta genom att man kan boka en “Digital fika” med anhörig eller vän. Bara för att vi inte kan ses fysiskt lika ofta hindrar detta inte oss att träffas digitalt genom att se och tala med varandra genom en surfplatta. Detta hoppas vi fler kunder och anhöriga kommer att använda och utveckla med oss under 2021. 

Slutligen vill jag skänka ett stort tack till våra medarbetare som gjort ett mycket bra jobb under extremt tuffa förhållanden. Ett bevis på detta är att vi har haft få smittade kunder som idag är nere på noll. Detta hoppas vi kan fortsätta under 2021