Två nya utförare för hemtjänsten i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har beslutat att tilldela två privata aktörer uppdraget att utföra hemtjänsten i kommunen.
Avtalen med AdeoCare AB och Olivia Hemomsorg AB gäller från och med första april 2020.

Upphandlingsprocessen är klar och under kommunstyrelsens sammanträde, måndagen den 17 februari, togs tilldelningsbeslutet. Kontrakten med respektive leverantör tecknas den 28 februari, då tiden för att överpröva beslutet löpt ut.

“Det har varit en mycket omfattande och väl genomarbetad upphandlingsprocess där även oppositionen varit delaktig och vi är mycket nöjda med att ha fått två av de ledande hemtjänstföretagen hit till Sigtuna kommun. Det här är ett första steg i arbetet med att höja kvaliteten och öka möjligheten för brukarna att själva välja vilka de ska anlita för att utföra hemtjänst”, säger Olov Holst (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Hemtjänsten i Sigtuna kommun är uppdelat i fyra områden: Rosersberg-Tingvalla, Sigtuna, Sätuna och Valsta.

Fördelningen av utförare ser ut enligt nedan:
Område 1 Tingvalla/Rosersberg: AdeoCare AB
Område 2 Sigtuna: Olivia Hemomsorg AB
Område 3 Sätuna: Olivia Hemomsorg AB
Område 4 Valsta: Adeocare AB.

Kristina Holmberg, chef äldre- och omsorgsförvaltningen, berättar om upphandlingen:
“Vi har ställt höga krav. Våra äldres behov är det mest centrala, samtidigt som kostnaderna ska hållas på en rimlig nivå. Vi har fått två utförare som tydligt visat att de har utvecklade rutiner och arbetssätt för detta. De har båda två stor erfarenhet från andra kommuner och vi känner att vi med trygghet kan leda in både anställda och brukare i det här nya.”

Kontrakten med respektive leverantör, AdeoCare och Olivia Hemomsorg, tecknas den 28 februari, då tiden för att överpröva beslutet löpt ut. Avtalen gäller i tre år, för att sedan kunna förlängas med ett år i taget i ytterligare fyra år.