Adeocare fortsätter toppa lagen!

Vi hälsar Annika Nilsson och Ann Cervin Uddenfelt varmt välkomna som nya chefer till Adeocare!

Annika är socionom och undersköterska med gedigen kompetens inom sociallagstiftningen och har arbetat både som bistånds- och LSS handläggare. Denna bakgrund är av allra största vikt för att kunna styra och leda en verksamhet till högsta tänkbara kvalitet inom vård och omsorg. Annika Nilsson har dessutom en lång och omfattande erfarenhet som verksamhetschef inom privata vårdbolag och som enhetschef i kommunal verksamhet och har genomgående fått mycket uppskattning för sitt äkta engagemang. Annika blir ny Enhetschef för Adeocare Östermalm.

Ann har många års erfarenhet som Enhetschef, Verksamhetsledare och Gruppchef inom såväl kommunal som privata verksamheter. Förutom att Ann är Undersköterska har hon genomgått ett flertal ledarskaps- och coachande utbildningar skräddarsydda för ett lyckat ledarskap inom äldreomsorgen. Ann kommer blir ny Planeringsledare för Adeocare Kungsholmen.