Verksamhetschef på Kvalitetskontroll

Förra veckan var AdeoCare´s verksamhetschef Hilde i München för att göra en kvalitetskontroll på en Dagverksamhet för demenssjuka. Hilde har sedan många år tillbaka haft ett långvarig samarbete med Malteser-orden och varit med i processen för uppstart av dagverksamheter sedan 2007. Uppdragen har handlat om att kvalitetskontrollera rutiner och arbetssätt vilket Hilde har gjort på olika platser i Europa så som Tyskland, Belgien och Spanien.